lunes, 18 de noviembre de 2013

Vänstervind i Chileval. Kommunisterna fördubblar sin parlamentsgrupp

TEGUCIGALPA / 2013-11-18 / Chile går till en andra valomgång efter att socialisten Michel Bachelet inte lyckades uppnå 50 procent och en röst utan 46,7 procent i valet i söndags. På andra plats kommer högeralliansens Evelyn Mathei som fick 25,1%. Kommunistpartiet vann tre nya mandat och fördubblade sin parlamentsgrupp.
I den andra valomgången beräknas att Bachelet kammar hem cirka 60 procent av rösterna. Deltagandet i detta val var för första gången inte obligatoriskt och andelen röstande var bara 50 procent.
Alliansen Ny Majoritet (ANM), som inkluderar krist- och socialdemokrater, socialister, kommunister och ett par mindre partier och rörelser, ökade antalet parlamentsledamöter i parlamentet där de fick majoritet. I valet till senaten behölls jämviktsläget, men med en majoritet för Bachelets allians.

Pinochethögern rasade

Flamman talade med Juan Gajardo, medlem i kommunistpartiets politiska kommission.
– Partiet gjorde ett mycket bra resultat. Vi analyserar valresultatet i tre dimensioner:
– Bachelet som fick utomordentliga 47 procent. Den andra dimensionen är den stora förlust som den mest Pinochetvänliga delen av den chilenska högern, partiet UDI, som förlorade nio parlamentsledamöter. För det tredje fick ett stort antal unga chilenare ett stort stöd i valet och kom in i parlamentet.
Den internationellt kända universitetsledaren Camila Vallejo tog hem segern lätt i sitt valdistrikt i Santiago med 43,8%. Hennes partikamrat från kommunistpartiet och ordförande för ungkommunisterna, Karol Cariola, vann också övertygande i Recoletadistriktet i Santiago med 38,5%. Både Camila och Karol var ledande krafter i de enorma studentdemonstrationerna 2011-2012.

Oberoende krafter

Även andra oberoende krafter som studentledaren Giorgio Jackson vann i centrala Santiago. I Magallanes i södra Chile vann Gabriel Boric (autonom men inte anarkist) ett mandat och förstärker vänsterflygeln i parlamentets deputeradekammare.
– Förutom Camila Vallejo och Karol Cariola valdes också Daniel Nuñez, 42, in från kommunistpartiet. Han är universitetsprofessor i sociologi från Coquimbo-Ovalle, norra Chile. Av de sex kommunister som valdes fick fem majoriteter i sina valdistrikt. Partiets generalsekreterare Lautaro Carmona fördubblade sitt röstetal i norra Chile vilket möjliggjorde att Nuñez valdes.
Vad beror det på att bara 50 procent röstade?
– Vallängderna är inte rensade på döda. I flera fall skulle medborgare, om de levde, vara 139 år, som till exempel president Salvador Allende. Alla chilenare bosatta utomlands finns i vallängderna trots att de i utlandet inte har rätt att rösta, bara i Chile, Gajardo.
Han kalkylerar att totalt rör det sig om 1,5 miljoner personer som antingen är döda eller som förvägras rätten att rösta i utlandet.
– Det betyder inte att det finns ett stort antal chilenare som inte har deltagit, inte som protest utan som ett uttryck för den chilenska avpolitiseringen, modell USA, där bara hälften av medborgarna röstar. Det går inte att säga att halva befolkningen kräver en djup revolutionär förändring och därför inte röstar. Det är tvärtom.

Fortsatta sociala konflikter

Hur gestaltar sig då framtiden med Bachelet och hennes regering vid regeringsmakten? Försvinner de sociala konflikterna i Chile?
– Det finns en uppsjö av sociala och ekonomiska konflikter och högerregeringen förstärkte dessa. Det pågår för närvarande en stor konflikt bland de kommunalanställda men också inom den privata gruvsektorn. Vi anser att ett demokratiskt samhällssystem ska kunna lyssna på och lösa de folkliga kraven, inte vidta repressiva metoder. Det är en princip som kommunistiska partiet alltid har verkat för i Chile.
Dick Emanuelsson

No hay comentarios:

Publicar un comentario